Openingstijden

Praktijkuren

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: van 08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag: van 8.00 tot 13.15 uur

U kunt telefonisch een afspraak maken van maandag tot en met donderdag ochtend tussen 08.00 en 12.00 uur.

Tarieven: volgens het Uniform Particulier Tarief (UPT)

Behandeling en consultatie geschiedt  volgens een afsprakensysteem. U wordt verzocht verhindering tenminste 24 uur tevoren te berichten, teneinde kosten, berekend voor de door U besproken tijd, te vermijden.

Spoedgevallen buiten praktijkuren

Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en
tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen en schoolvakanties, werken
wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental365 Spoed Tandarts Breda. Voor
alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende
werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Breda op tel: 085 – 018 9465

Dental365 Spoed Tandarts Breda

Stadionstraat 11/4, 4815 NC Breda – Volg parkeerbord P5 om te parkeren
Ze zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als Clinias-Omnident.
Telefoon spoedgevallendienst Breda: 085 – 018 9465

Dental365 heeft naast de vestiging in Breda, ook vestigingen in Rotterdam, Gouda,
Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Ede, Deventer en Apeldoorn. Mocht een andere
locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur
aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor
u de meest geschikte is.

Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken
op hun website Dental365.nl

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar
Dental365 Spoed Tandarts Breda;

Wat mee te nemen:
* Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt
maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te
kunnen plannen.

* U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een
geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

* U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te
voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:

*De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een
reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa
(Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

*Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-,
weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer
hiernaar als u belt.

*U ontvangt altijd een nota van Dental365.

* Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf
declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen
vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te
raadplegen.

* Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de
kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer
indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit
de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:
*Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien.
Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een
eventuele vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd
terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts?
Dental365 informeert u dan verder.

* Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en
per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het
online anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw
afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste
tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier
correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw
behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.

*Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een
richttijd is! Dental365 Breda is géén reguliere tandartspraktijk maar een
spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd
getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te
maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit
ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren.
Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan
het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval
van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.

* ! Annuleren van uw spoedafspraak altijd telefonisch via het
bovenstaande telefoonnummer van Dental365 Breda. Conform landelijke
richtlijnen brengt Dental365 voor een niet nagekomen afspraak de kosten in
rekening: Code C90 “Niet nagekomen afspraak”. Deze kosten vallen niet
onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering en moet u dus altijd
zelf betalen