Openingstijden

Praktijkuren

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: van 08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag: van 8.00 tot 13.15 uur

U kunt telefonisch een afspraak maken van maandag tot en met donderdag ochtend tussen 08.00 en 12.00 uur.

Tarieven: volgens het Uniform Particulier Tarief (UPT)

Behandeling en consultatie geschiedt  volgens een afsprakensysteem. U wordt verzocht verhindering tenminste 24 uur tevoren te berichten, teneinde kosten, berekend voor de door U besproken tijd, te vermijden.

Spoedgevallen buiten praktijkuren

Buiten openingstijden is binnen de Tandartsen Kring een spoeddienst geregeld.
Deze is alleen voor ernstige pijnklachten, nabloedingen en trauma’s.Telefoonnummer: 076 – 52 09 070

Indien u van deze dienst gebruik wilt maken, moet u rekening houden met de volgende punten:

– u moet zich kunnen legitimeren
– u moet direct afrekenen
– voor behandelingen na 18.00 uur, in het weekend en ’s nachts betaalt u bovendien een toeslag.